Jump to main content

Tourist Conversation

你好! How are you? ni hao
謝謝! Thank you xie xie
對不起! Excuse me. dui bu qi
再見! See you. zai jian
請幫個忙 Please do me a favor. qing bang ge mang
請等一下 Please wait a moment. qing deng yi xia
沒關係 That's all right. mei guan xi
很高興認識你 It's a pleasure to meet you. hen gao xing ren shi ni
不用客氣 Don't mention it. bu yong ke qi
請再說一次 Could you please repeat that? qing zai shuo yi ci
請說慢一點 Please speak more slowly. qing shuo man yi dian
左轉 Turn left zuo zhuan
右轉 Turn right you zhuan
計程車 taxi ji cheng che
公車 bus gong che
警察局 police office jing cha ju
洗手間 lavatory xi shou jian
公共電話 public telephone gong gong dian hua
醫院 hospital yi yuan
超市  supermarket chao shi
書店 bookstore shu dian
百貨公司 department store bai huo gong si
火車站 railway station / TRA huo che zhan
捷運站 MRT station jie yun zhan
藥局 pharmacy yao ju
那裡可以兌換美金? Where can I exchange US dollars?  na li ke yi dui huan mei jin
最近的銀行在那裡? Where is the nearest bank? zui jin de yin hang zai na li
請問捷運站在那裡? Could you tell me where the MRT station is? qing wen jie yun zhan zai na li
請問哪裡有公車? Could you tell me where I can catch the bus? qing wen na li you gong che
請問現在幾點? Excuse me, could you tell me the time? qing wen xian zai ji dian
請拿菜單給我。 Please bring me a menu. qing na cai dan gei wo
我要點這道菜。 I would like to order this dish. wo yao dian zhe dao cai
我可以坐這裡嗎? Can I sit here? wo ke yi zuo zhe li ma
請問(國父紀念館)在那裡? Could you tell me where (the Sun Yat-sen Memorial Hall) is? qing wen (guo fu ji nian guan) zai na li
可以幫我照張相嗎? Could you help me take a photo? ke yi bang wo zhao zhang xiang ma
那裡可以買到票? Where can I buy tickets? na li ke yi mai dao piao
我迷路了,請幫幫忙? I'm lost. Could you please help me? wo mi lu le, qing bang bang mang
你可不可以幫我畫張地圖? Could you draw a map for me? ni ke bu ke yi bang wo hua zhang di tu
你可以帶我去那裡嗎? Could you take me there? ni ke yi dai wo qu na li ma
請快一點。 Please hurry up. qing kuai yi dian
便宜一點可以嗎? Could you give me discount? pian yi yi dian ke yi ma
多少錢 How much is it? duo shao qian
這件衣服多少錢? How much are these clothes? zhe jian yi fu duo shao qian
這裡有什麼東西好吃? Is there anything good to eat here? zhe li you she me dong xi hao chi
請問有人會說英文嗎? Excuse me, does anyone here speak English? qing wen you ren hui shuo ying wen ma
One  yi
Two er
Three san
Four si
Five wu
Six liu
Seven qi
Eight ba
Nine jiu
Ten shi
二十 Twenty er shi
三十 Thirty san shi
四十元 Fourty Dollars si shi yuan